Home - Publications - Book - Martial Arts experience - Links

Kirja: Taekwondo - jalan ja käden tie (2014) LOPPUUNMYYTY! (25.10.2017)

LOPPUUNMYYTY
(Saatavilla kirjastoissa)

Taekwondo – jalan ja käden tie on ensimmäinen suomenkielinen, historiallis-filosofinen tietokirja taekwondosta. Kyseessä ei ole käsikirja eri tekniikoiden tai liikesarjojen suoritustavoista eikä kilpaottelun taktiikkaopas. Niiden sijaan teos perehdyttää lukijan laaja-alaisesti lajin historiaan, olemukseen ja periaatteisiin sekä teknisten osa-alueiden keskeisimpiin piirteisiin.

Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäiseksi käsitellään Korean niemimaalla esiintyneiden taistelutaitojen historiaa ja niiden vaikutusta nykyaikaisen taekwondon kehittymiseen, varhaisten kamppailukoulukuntien synty sekä lajin leviäminen maailmalle ja Suomeen. Toisessa osassa esitellään taekwondon näkyvin puoli eli tekninen perusta. Tässä yhteydessä käydään myös laajasti läpi itsepuolustusta, psykologisesta ja taktisesta näkökulmasta käsin. Itsepuolustus on myös teoksen yleispätevin ja lajiriippumattomin osa, koska tarkastellut asiat ja huomiot eivät ole vain taekwondon yksityisomaisuutta, vaan yleispäteviä kaikissa kamppailutilanteissa.

Kolmannessa osassa pohditaan taekwondon filosofisia ja kasvatuksellisia puolia. Itä-aasialaisten kamppailulajien perinteisiin, joita myös taekwondo edustaa, liittyy ajatus toiminnallisesta liikuntamuodosta elämäntapana tai tienä (do). Nämä liikunnalliset traditiot kokevat myös ihmisen henkisen kasvun ja fyysisen harjoittelun liittyvän kiinteästi yhteen. Toimintaa ei harjoiteta pelkästään välittömän hyödyn vuoksi, vaan tarkoituksena on kehittää persoonallisuutta ja ihmisen psykofyysistä kokonaisuutta.Sisällys

ISBN 978-952-93-3321-9

Ote kirjasta: Johdanto

© Jari Hintsanen - - - Back to the top ^